Ereloon

ADVEVE ADVOCATENKANTOOR

Els Van Eeckhoudt

Statiestraat 25/1 - 1740 Ternat

Tel.: 02/569.90.95 - Fax: 02/569.57.67

Els@adveve.be

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan uit drie elementen bestaan:

 

het ereloon: de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten of intellectuele werk

de (secretariaats)kosten: zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening, zoals briefwisseling, dactylografie, kopijen, faxen, verplaatsingskosten

de gerechtskosten en de uitgaven: zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

Het ereloon wordt op voorhand afgesproken met de cliënt. Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak kunnen één of meerdere voorschotten gevraagd worden. Een voorschot is het forfaitaire bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

De kosten zijn forfaitair bepaald.

 

De gerechtskosten en de uitgaven worden aangerekend volgens de werkelijke uitgave.